Mgr. Irena Čermáková, Mgr. Blanka Jordanová

Poskytujeme profesionální překladatelské služby se zaměřením na anglický, německý a ruský jazyk. Překladatelské činnosti se věnujeme již od roku 1990 a můžeme Vám tak nabídnout rozsáhlé zkušenosti. Vysoká kvalita a včasné zpracování textů je pro nás samozřejmostí.

Mezi naše spokojené klienty patří celá řada českých i zahraničních společností, banky, advokátní a patentové kanceláře, soudy i fyzické osoby. Na požádání Vám rádi zašleme seznam referencí. Pracujeme v textovém editoru MS Word, MS Excel, v programech Acrobat a MS-PowerPoint.

Samozřejmostí je zachování naprosté mlčenlivosti o všech údajích, které se dozvíme z Vašich dokumentů.

 

Překlady se soudním ověřením

(vysvědčení, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, plné moci, apostily, smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, účetní uzávěrky, …)

Soudní překlady jsou pečetním provázkem a pečetí překladatele pevně spojeny s originálním textem dokumentu nebo notářsky ověřenou kopii a je k nim připojena tlumočnická doložka.

 

Způsob doručení

Texty k překladu můžete doručit osobně nebo zaslat e-mailem, faxem či poštou, případně nás kontaktujte telefonicky.

Ceník a nezávaznou kalkulaci Vám rádi zašleme na vyžádání.

Termíny

Překlady vyhotovujeme dle dohody v běžných i expresních termínech.

Obory

 • právní texty
 • bankovnictví
 • účetnictví
 • obchod
 • pojišťovnictví
 • reality
 • marketing
 • obchodní, osobní korespondence
 • korespondence s úřady, soudy
 • různá potvrzení, diplomové práce, životopisy

Další překládané obory

 • zemědělství
 • potravinářský průmysl
 • automobilový průmysl
 • stavebnictví
 • medicína
 • energetika
 • návody k obsluze
 • překlady webových stránek